BEAUTY BOUTIQUE NAILS & FEET
 
 
ALGEMENE VOORWAARDEN
*Gemaakte afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden, anders zijn wij genoodzaakt de gemaakte afspraak in rekening te brengen.
*Te Laat komen op uw afspraak meer dan 15 min te laat op uw geplande afspraak , dan zult u een nieuwe afspraak moeten maken i.v.m tijdgebrek.
* Bij huisbezoek,  afwezigheid cliënt worden er  kosten in rekening gebracht ( zie gemaakte afspraken)indien cliënt niet 24 uur van te voren heeft geannuleerd.
*Niet meer dan 2 personen in de Salon aanwezig zijn.
*Kleine kinderen niet toegestaan tijdens de behandelingen,   i.v.m veiligheid
*In de Salon mag niet worden gerookt, er mag geen alcohol worden genuttigd en er mogen geen meegebrachte etenswaren worden genuttigd.
*Bij een behandeling waarbij nagellak wordt aangebracht, wordt de behandeling van te voren afgerekend dit i.v.m het beschadigen van de nagellak  tijdens het betaalmiddel uit de tas te halen, ( droogtijd duurt vaak wat langer).
* Aansprakelijkheid BBN&F is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante aandoeningen , werkzaamheden, of vrijetijdsbesteding . BBN&F is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
* Beschadiging en Diefstal  BBN&F heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. BBN&F meld diefstal altijd bij de politie.
* Behoorlijk gedrag  De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft BBN&F het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van reden.
 
*Betalingen -  Pin betaling mogelijk
                           - Contante betaling mogelijk
                      - Op rekening niet mogelijk.